• 1994'den beri... 7/24 hizmet
  • info@akincilargrup.com
  • 0 (262) 642 38 41

Güvenlik Hizmetleri

Güvenlik Hizmetleri Faaliyet Alanları

Fabrika ve Şirket Binaları
Alışveriş ve İş Merkezleri
Hastaneler ve Okullar
Siteler
Turizm Tesisleri ve Eğlence Merkezleri
Bankalar
Sinema ve Tiyatro gibi Toplu Gösterim Yerleri
Konser ve Turne
Şantiyeler
Depo ve Antrepolar
Kamuya ait Alan ve Binalar
Düğün, Seminer, Fuar ve Bayi Toplantıları
Fabrika ve Şirket Binaları

Özel Güvenlik Personelinin Görev ve Yetkileri

1. Özel Güvenlik Görevlileri giriş ve çıkışları kontrol ederek, şüpheli şahısları içeriye sokmayacaktır. Şirket merkezinde görev yapan personel, girişlerde gerekli bilgilerini Özel Güvenlik Görevlilerine göstererek binaya girebilecektir.
2. 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 127. maddesine göre yakalama ve yakalama nedeniyle orantılı arama.
3. Görev alanında, haklarında yakalama, tutuklama veya mahkumiyet kararı bulunan kişileri yakalama ve arama.
4. Yangın, deprem gibi tabii afet durumlarında ve imdat istenmesi halinde görev alanındaki işyeri konutlarına girme.
5. Genel kolluk kuvvetlerine derhal bildirmek şartıyla, aramalar sırasında suç teşkil eden veya delil olabilecek ya da suç teşkil etmemekle birlikte tehlike doğurabilecek eşyayı emanete alma.
6. Terk edilmiş bulunmuş eşyayı emanete alma.
7. Kişinin vücudu veya sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması amacıyla yakalama.
8. Olay yerini ve delilleri koruma, bu amaçla Ceza Mahkemeleri usulü Kanununun 157. maddesine göre yakalama.
9. Türk Medeni Kanununun 981. maddesine, Borçlar Kanununun 52. maddesine, Türk Ceza Kanununun 49. maddesinin birinci fırkasının (1) ve (2) numaralı bentlerine göre zor kullanma.

Yapılacak Özel Güvenlik Hizmetleri

Özel Güvenlik Hizmetleri aşağıda belirtilen şekilde yürütülecektir.
1. Şirketimiz tarafından belirlenen Talimatlara göre giriş-çıkış, iç dolaşım ve erişimlere ilişkin Danışma –Kabul Kayıt-Refakat-Yönlendirme Hizmetlerinin etkin bir biçimde denetlenmesini sağlamak amacıyla gerekli kontrolleri yapmak ve kayıtları tutmak.
2. Şirket çalışanları ile konukların rahat, huzur ve emniyeti sağlayacak koruma ve güvenlik tedbirleri almak. Halkla ilişkilerde güler yüzlü, saygılı, ölçülü ve seviyeli davranmak.
3. Ruhsatlı dahi olsa silahlı olarak şirkete girişe müsaade etmemek, silahların yazılı kayıtlarla teslim ve emanete almak, muhafaza ve geri iade işlemlerini yapmak.
4. Şüphe arz eden veya posta-kurye servisi ile gönderilen paket, zarf,koli,çanta, araç ve gereçi, kontrol etmek, (Posta ile gelenlerde ambalaj bandının durumuna özellikle bakmak.)
5. Çevrenin ve yaklaşma istikametlerinin kontrollerini yaparak, izinsiz girişleri tespit edip müdahale etmek. Görev yerlerine yakın seyreden, oturan şahıs veya park eden araçları sürekli gözlemlemek, durumlarını değerlendirmek ve şüphe uyandıran emareler tespit edildiğinde gerekli müdahalede bulunmak suretiyle yakın çevre emniyetini sağlamak.
6. Şirket çalışanı ve müştemilatını can ve mala yönelik sabotaj, hırsızlık, soygun, gasp saldırı, yağma-yıkma, tehdit ve tehlikelere karşı korumak, dikkatli ve duyarlı olmak. İdare tarafından verilecek talimatlar doğrultusunda, üst aramalarını yapmak, şüpheli durumları idareye ve gerektiğinde güvenlik kuvvetlerine bildirmek.
7. Nokta ve Devriye Hizmetlerini yürütmek. Güvenlik kontrol saatini belirlenen sürelerde ve güzergahlarda dolaşarak kurmak.
8. Varsa, Elektronik izleme (CCTV Görüntülü Güvenlik Sistemi)-Algılama-Erken Uyarı Sistemleri ile kapı ve bariyer sistemlerinin işletmesini sağlamak.
9. Görev yerlerinde iş güvenliği ile ilgili tedbirleri almak. Görev alanı içinde meydana gelebilecek kazalarda, kazaya uğrayanlara gerekli yardımları yapmak.
10. Sosyal tesisler ile yeşil alanlara ve demirbaşlara zarar verilmesini, kirletilmesini engellemek ve korumak.
11. Görev yerlerinde, idare tarafından belirlenen kuralların (sigara içilmemesi, arzu edilmeyen yerlere girilmemesi, yerlere çöp atılmaması, belirlenen yerlerin dışında yemek yenilmemesi, oturulmaması vs. ) uygulanmasını takip etmek, aksine davranış ve faaliyetlere izin vermemek.
12. İdarenin belirleyeceği esaslara göre izni olmayan pazarlamacı ve satıcıların girişlerine engel olmak.
13. Kayıp-buluntu eşyaların ilgilisine teslimini sağlamak. Sahibi bulunmayan kayıp buluntu eşyaları, tutanak düzenleyerek idareye teslim etmek.
14. Görev yerlerinde girilmemesi gereken yerlere, görevli ve yetkili olmayanların girmesine engel olmak.